| Home | Wie zijn wij | Wat U zoekt | Nieuw | Evenementen | Partners | Contact | Links | Aansluiten |

Lijst van de leden van het platform werknemers-aandeelhouderschap.be

17 DIENSTEN EN VOORDELEN VOORBEHOUDEN VOOR
DE LEDEN VAN HET PLATFORM werknemers-aandeelhoudershap.be


- Toegang tot ons informatie- en steuncentrum
- Beroep doen op ons net van experts
- Toegang tot onze vormingsprogramma's
- Toegang tot onze middelen voor het beheer van financiλle werknemersparticipatie
- Toegang tot onze middelen voor het oprichten van ondernemingen
- Toetreden tot ons net van internationale correspondenten
- Gebruik van onze strategische observatiediensten op Belgisch en Europese vlak
- Toegang tot de informatie speciaal voorbehouden voor de leden
- Deelnemen aan de activiteiten speciaal voor leden
- Genieten van de speciale voorwaarden en prijzen voor leden
- U kan deelnemen aan onze uitnodigingen tot het indienen van projecten
- U kan inschrijven als lid op onze listing van experts
- Deelnemen aan de aanbiedingen voorbehouden voor onze experts
- Beroep doen op onze raad en diensten voor lobbying
- U melden en Uw informatie bijvoegen op onze website
- Toegang verkrijgen tot de voorbehouden pagina's op de website
- Deelnemen en steun geven aan het platform werknemers-aandeelhouderschap.be

AANSLUITING bij werknemers-aandeelhouderschap.be   

Het doel van werknemers-aandeelhouderschap.be is informatie, vorming en ondersteuning te verstrekken aan alle personen, ondernemingen, en andere organisaties geοnteresseerd in de promotie en het vlot verloop van werknemers-aandeelhouderschap en participatie in Belgiλ.  Begeleid door experts, juristen, economisten, is werknemers-aandeel-houderschap.be een centrum voor informatie, ontmoeting, vorming, raadgeving, vertegenwoordiging en lobbying ten dienste van de leden. werknemers-aandeelhouderschap.be organiseert eveneens meerdere evenementen en samenkomsten teneinde de participatie van werknemers-aandeelhouders en hun bijdrage aan ondernemerschap en ondernemen te ontwikkelen en bevorderen.

Te vervolledigen in drukletters en terug te sturen aan EFWA BELGIΛ vzw, Belgische Sectie van de Europese Federatie van Werknemers-Aandeelhouderschap, t.a.v. Marc Mathieu, Voltairelaan 135 - B-1030 Brussel. Fax : +32 (0)2 242 64 30    E-mail :marcmathieu@marcmathieu.be

UW NAAM EN ADRES

Naam, Voornaam …………………………………………………………………………………………….

Organisatie / Bedrijf ……………………..……………………………………………………………………

Functie ………………………………………………………………………………………………………...

Adres …………………………………………………………………………………………………………...

Postcode  ……………..………………………Gemeente ………….……………….………………………

Telefoon ..………………….………………… Fax ……………………………………………….………….

E-mail  ………………………………………………………………………………………………………….

AANSLUITING

o             werkloze, student…………………………………………….…..(jaarlijkse aansluiting:    10 Euro)    
o             fysieke personen …………………………………………….…..(jaarlijkse aansluiting:    50 Euro)    
o             kleine ondernemingen en organisaties….......................…...(jaarlijkse aansluiting:  150 Euro)
o             middelgrote ondernemingen en organisaties ..……..…….…..(jaarlijkse aansluiting:   500 Euro)
o            grote ondernemingen en organisaties ............………...……..(jaarlijkse aansluiting:   1.000 Euro)
o             stuur mij een factuur voor mijn aansluitingsbijdrage    

BETALING

o             met overschrijving op bankrekeningnummer 732-0050082-81 van EFWA BELGIE bij de CBC Bank met vermelding : « Aansluiting + Uw naam »
o             per bankcheque aan het secretariaat van EFWA-BELGIΛ, Voltairelaan 135, B-1030 Brussel

DATUM EN HANDTEKENING

………………(datum)           ………………………………………….(handtekening)

 

Avenue Voltaire 135, B-1030 Bruxelles · Tel/fax 02.242.64.30 · marcmathieu@marcmathieu.be
EFWA BELGIE, vzw - Belgische Sectie van de Europese Federatie van Werknemers-Aandeelhouderschap
FEAS BELGIQUE, asbl - Section belge de la Fιdιration Europιenne de l’Actionnariat Salariι
EFES BELGIUM, asbl – Belgian Section of the European Federation of Employee Share Ownership