| Home | Wie zijn wij | Wat U zoekt | Nieuw | Evenementen | Partners | Contact | Links | Aansluiten |

 

Home
Aansluiten
Intro NL
Intro FR
Intro EN
Europe
Wetgeving
Sociedades
  Laborales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OVERDRACHT VAN EEN ONDERNEMING

DE WEG VOOR OVERLATEN VAN DE ONDERNEMING AAN DE WERKNEMERS

IN DE PRAKTIJK:  
                                  HOW EMPLOYEE BUYOUTS WORK ?

                                   ADVANTAGES FOR COMPANY OWNERS
                                   ADVANTAGES FOR EMPLOYEES
                                   ADVANTAGES FOR MANAGERS
                                   LES QUESTIONS-CLES AVANT DE SE LANCER

                                              (here also English version: Key questions before)

                                   LES ETAPES D'UNE REPRISE
                                             
(here also English version: Steps in an employee buyout)
                                   BASISTRANSACTIESCHEMA

Voor de problemen van het verderzetten van de ondernemingen, kan het overlaten van de KMO's aan de werknemers een oplossing betekenen (Workers Buy Out, Employee Buy Out).
In bepaalde landen werd reeds lange tijd het succes van de overdracht van ondernemingen aan de werknemers bewezen. Zij hebben, soms met de actieve ondersteuning van de publieke sector, al meer dan tien jaren de formules voor het overdracht aan de werknemers op grote schaal weten op punt te stellen en te verfijnen.
Spanje en de Verenigde Staten kunnen bogen op meer dan veertig jaren ondervinding. In Finland, in Groot-Brittannië, in Italië zijn er operationele programma's van begeleiding…
Waarom ook niet bij ons ?
De werknemers van het bedrijf kennen beter dan wie ook de operationele, de technische en ook de commerciële aspecten. Dit laat dikwijls toe om de activiteit op een meer soepele, meer efficiënte en duurzame manier verder te zetten.
Uiteraard is er voor de technische en operationele controle de steun van buiten uit nodig om het beheer en de financiering te begeleiden.
Spanje is het land dat deze praktijken op de meest systematische en spectaculaire wijze heeft ontwikkeld, wat zelfs heeft geleid tot het creëren van een specifiek juridisch model : de 'sociedades laborales' (werknemersvennootschappen). Na een periode van twintig jaar gevarieerd experimenteren (1960 tot 1980) werd in Spanje in 1986 een eerste wet aangenomen (wet ter erkenning van de sociedades anonimas laborales) en in 1997 een tweede wet die het statuut van 'sociedad laboral' met beperkte aansprakelijkheid bevestigt. Het prille begin is ontstaan in het zo omstreden Baskenland, met zijn zware industrie in afgang en in Andaloesië, het land van zon en toerisme. Heden telt men in Spanje méér dan 17.000 sociedades laborales die aan zowat 105.000 mensen werk bieden.
Naar Belgische normen teruggebracht, zou dit overeenkomen met 4 à 5.000 geredde bedrijven, met een tewerkstellingspotentieel van 26.000 werkplaatsen.
In de Verenigde Staten hebben acht verschillende Staten publieke centra opgericht voor ondersteuning voor overname door de werknemers van ondernemingen in moeilijkheden. Een goed voorbeeld is de 'Ohio Employee Ownership Center' verbonden aan de universiteit van Kent, in de staat Ohio (zie: http://www.kent.edu/oeoc ). Dit centrum levert de nodige ondersteuning inzake het beheer en de vorming, die de werknemers toelaat om onder goede voorwaarden over te gaan tot de overname en het herdynamiseren onder goede voorwaarden van bedrijven.
Deze Amerikaanse ondervinding vindt men ook terug in Spanje: in elke grote Spaanse stad bevindt zich een ondernemingscentrum, gespecialiseerd in vorming en ondersteuning van de werknemers en van het beheer van sociedades laborales.
Het programma dat wij in België brengen, beoogt het net van sociale, economische, professionele en politieke actoren en financiers, die het succes van deze formules ook bij ons wensen te ondersteunen, te sensibiliseren en te organiseren. Doel van dit programma:
Bij transmissie van ondernemingen, voorwaarden creëren opdat de weg van overdracht aan werknemers steeds zorgzaam zou worden onderzocht, en de beste kansen op welslagen voorbereiden.

Dit pagina bestaat ook in pdf

Employee buyouts, hoe werkt het
12.04.2005: Government of British Columbia (Canada): eigen Employee Share Ownership Program on het verderzetten van ondernemingen te helpen
Baxi Partnership (UK)

L'Echo 29.4.2003: L'actionnariat salarié, un modèle pour relancer la création d'entreprises. La formule permet en outre d'assurer la transmission des sociétés familiales (PDF)

Op vlak van de Europese Unie
Voor de problemen van het verderzetten van de ondernemingen, kan het overlaten van de KMO's aan de werknemers een oplossing betekenen (Workers Buy Out, Employee Buy Out); dit volgens een bepaling van de Europese Commissie.
Zie hier het Final Report of the European Commission on the tranfer of businesses to third parties or employees (September 2003, in English, pdf)

The Good Practice Guide of the European Union for the Transfer of Businesses was published by the European Commission on July 3, 2003; it is available on (nu alleen maar in het Engels, weldra ook in 't Nederlands): http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/transfer_business/transfer_brochure.pdf
Zie ook het EC Transfer of Businesses Homepage

 

 

 

CONTACT :
EFWA BELGIE, VZW
Belgische afdeling van EFWA (Europese Federatie van Werknemers-Aandeelhouderschap)
Marc Mathieu
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel/fax: +32 (0)2 242 64 30
marcmathieu@marcmathieu.be