WERKNEMERS-AANDEELHOUDERS VAN ING


Update: 31.03.2016

   
 
 
 

Eerst bezoek? Teneinde Uzelf van de ontvangst van onze info te verzekeren
klik hier en vermeld Uw e-mail adres

De Vereniging van Werknemers-Aandeelhouders van ING wenst de voorwaarden die het personeel toelaten om in hun onderneming te investeren te hernemen en het Werknemers-Aandeelhouderschap terug te laten invoeren.

De Vereniging van Werknemers-Aandeelhouders van de BBL (heden ING) ontstond in 1992. Toen was de BBL een toonaangevende onderneming op het vlak van werknemers-aandeelhouderschap. Door de bank reeds lange tijd aangemoedigd om deel te nemen aan het kapitaal, bekwam het personeel +/- 8,5 % van het ondernemingskapitaal waardoor het de tweede belangrijkste aandeelhouder werd.

Over de jaren heen en ten gevolge van de integratie in de ING-Groep heeft het personeelsaandeelhouderschap sterk aan belang verloren . Het is een feit dat de Groep geen interesse had in een deelname door de werknemers in het kapitaal van de bank. Anderzijds verleenden de certificaten van ING-aandelen geen stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders, wat leidde tot ontmoediging van zulk een participatie.

Feit is dat in de loop der laatste jaren het contrast tussen de ING-Groep en de rest van de markt erg verrassend overkomt. Overal wordt werknemers-aandeelhouderschap sterk aangemoedigd en is het in opgang en de gunstige resultaten worden duidelijk zichtbaar en erkend. Onvermijdelijk zal de Groep zich ook moeten aanpassen.

Op Europese vlak:
De prestaties van de ondernemingen worden door werknemersaandeelhouderschap aangewakkerd. Er wordt bijgedragen tot verbetering van de kwaliteit van het werk en van de volksgezondheid.
Het is een factor voor het creŽren van tewerkstelling en werd onlangs erkend door de Europese Unie als een belangrijke factor in de Strategie van Lissabon. Het is een aanleiding tot duurzame ontwikkeling en een grondslag in de Sociale Verantwoordelijkheid van Ondernemingen. De landen waar werknemersaandeelhouderschap aan de top staat zijn deze waar dit sedert lange tijd van toepassing is en waar de goede impact ervan bewezen is. Zo wordt er op het vlak van de Europese Unie verwezen naar een erkend geheel van een goede regelgeving.

In BelgiŽ:
Er was lange tijd een gebrek aan een aangepaste wetgeving terzake. Sinds 1 januari 2002 echter werd dit euvel verholpen en is er een wet, met betrekking tot werknemers-aandeelhouderschap en participatie, die de ontwikkeling van werknemers-aandeelhouderschap in de hand werkt.

 


 

 


 

 

Contact

Vereniging van Werknemers-Aandeelhouders van ING
vereniging zonder winstoogmerk
Voltairelaan 135, B-1030 Brussel
Tel/fax: +32 (0)2 242 64 30
efes@efesonline.org